Közhasznú 2011

 

Pécs-Baranya Művészeinek  Társasága

2011.évi közhaszhasznúsági beszámolója

 

 

 

1.Számviteli beszámoló

Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója (1.sz. mell)

1/A Mérleg

1/B Közhasznú egyszerűsített beszámoló eredmény levezetése

1/C Szöveges beszámoló

 

2. Kimutatás a költségvetési támogatásokról, valamint a felhsználássokról( 2.sz. mell.)

 

3. Kimutatás a vagyon felhasználásról ( 3.sz. mell.)

 

4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról ( 4. mell.)

 

5. Kimutatás a kapott támogatásokról (5. sz. mell.)

 

6. Kimutatás a vezetőségi tagok részére történt juttatásokról (6.sz. mell.)

 

7. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről ( 7. sz. mell.)

1/C melléklet

Pécs-Baranya Művészeinek Társasága

2011 évi közhasznúsági beszámolója

                                                       
1 8 3 2 1 2 3 2 9 4 9 9 5 2 9 0 2                      
      Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)                      
                                                       
                                                       
                                                       
Az egyéb szervezet megnevezése: Pécs-Baranya Művészeinek Társasága                
                                                       
Az egyéb szervezet címe: 7623 Pécs, Rákóczi út 3-7.                          
                                                       
                                                       
                                                       
  EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK      
  KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE    
                                                       
                                                       
                        2 0 1 1 ÉV                    
                                                       
                                                       
                                                adatok E FT-ban
Sor- szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
a b c d e
1 A. Befektetett eszközök (2-4.sorok)                               37                                    37   
2 I.  IMMATERIÁLIS JAVAK      
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK      
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                               37                                    37   
5 B. Forgóeszközök (6-9.sorok)                               76                                  260   
6 I.   KÉSZLETEK       
7 II.  KÖVETELÉSEK      
8 III. ÉRTÉKPAPÍROK       
9 IV.  PÉNZESZKÖZÖK                               76                                  260   
10 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5. sor)                             113                                  297   
11 C. Saját tőke (12-16.sorok)                                49                                  296   
12 I.  INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE      
13 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY                             407                                    49   
14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK       
15 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL -                           358                                  247   
16 V. TÁRYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL      
17 D. Tartalék      
18 E. Céltartalékok      
19 F. Kötelezettségek (20-21.sorok)                               64                                      1   
20 I.  HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK      
21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                               64                                      1   
22 FORRÁSOK(PASSZÍVÁK ) ÖSSZESEN                             113                                  297   
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
Keltezés: 2012.március 20.   Pécs,2012.március 20.                         __________________________              
                                        Az egyéb szervezet vezetője              
                                        (képviselője)              
                                                       
                                                         
  1 8 3 2 1 2 3 2 9 4 9 9 5 2 9 0 2                      
        Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)                      
                                                         
  Az egyéb szervezet megnevezése: Pécs-Baranya Művészeinek Társasága                
                                                         
  Az egyéb szervezet címe: 7623 Pécs, Rákóczi út 3-7.                          
                                                         
                                                         
                                                         
    EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
    EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE      
                                                         
                                                         
                          2 0 1 1 ÉV                    
                                                         
                                                  adatok E FT-ban
  Sor-     szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
 
  a b c d e
  1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I-II.)                          7 850                               6 104   
  2 I.  PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK   (1.+2.+4.+5.)                          7 850                               6 104   
  3 1.Közhasznú célú működésre kapott támogatás                          6 396                               3 803   
  4  a) alapítótól       
  5  b) központi költségvetéstől                          3 663                               2 583   
  6  c) helyi önkormányzattóll                             650                                  100   
  7  d) társadalombiztosítótól      
  8  e) egyéb                             100                                  670   
  9  f) továbbutalási céllal kapott                             350                                  450   
  10 2. Pályázati úton elnyert támogatás                          1 597                                  800   
  11 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel      
  12 4.Tagdíjból származó bevétel                          1 454                                  286   
  13 5. Egyéb bevétel                               36                               1 215   
  14 II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK                               -         
  15 B.Vállakozási tevékenység bevétele (1.+2.)      
  16 1.Pénzügyileg rendezett bevételek      
  17 2.Pénzbevételt nem jelentő bevételek      
  18 C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./2.)                          7 850                               6 104   
  19 D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A.II.+B.2.)      
  20 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)                          8 208                               5 857   
  21 1.Ráfordításként érvényesíthető kiadások                          8 208                               5 857   
  22 2.Ráfordítást jelentő eszközváltozások      
  23 3.Ráfordítást jelentő elszámolások                               -         
  24 4.Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások                               -         
  25 F.Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)      
  26 1.Ráfordításként érvényesíthető kiadások      
  27 2.Ráfordítást jelentő eszközváltozások      
  28 3.Ráfordítást jelentő elszámolások      
  29 4.Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások      
                                                         
  1 8 3 2 1 2 3 2 9 4 9 9 5 2 9 0 2                      
        Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)                      
                                                         
                                                         
  Az egyéb szervezet megnevezése: Pécs-Baranya Művészeinek Társasága                
                                                         
  Az egyéb szervezet címe: 7623 Pécs, Rákóczi út 3-7.                          
                                                         
                                                         
    EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
    EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE      
                                                         
                                                         
                          2 0 1 1 ÉV                    
                                                         
                                                  adatok E FT-ban
  Sor- szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
 
  a b c d e
  27 G.Közhasznú tevékenység eredménye(1.+2.) -                           358                                  247   
  28 1.Tárgyévi pénzügyi eredménye(A./I.-E./1.-E./4.) -                           358                                  247   
  29 2.Nem pénzben realizált eredménye(A./II.-E./2.-E./3.)      
  30 H.Vállalkozási tevékenység eredménye(1.+2.)
Oldalmenü
Diavetítő